Thumbnail

Context, objectiu i resultats

Texte

Context

Cada any es registren als Pirineus un miler de sismes, el 90% dels quals es produeixen en una franja d'uns 50 km al voltant de la frontera. Un fort sisme es percebria a banda i banda de la frontera, com el 1428 (danys a la Cerdanya) o el 1923 (Val d'Aran).

Els projectes realitzats en el marc de programes europeus anteriors: 

  • projecte ISARD (Informació Sísmica Automàtica Regional de Danys) 
  • projecte SISPyr (Sistema d’Informació Sísmica dels Pirineus) POCTEFA 2007–2013

han permès l’intercanvi de dades sismològiques entre Espanya, França i Andorra per crear un sistema d'informació sísmica transfronterer que contribueixi a una visió homogènia i compartida de la sismicitat pirinenca.

Des del 2013, hi ha hagut cada any, al voltant de quinze esdeveniments sísmics de magnitud >3 als Pirineus, que fan que es generin mapes de moviment del sòl vinculats al terratrèmol (« Shakemap »). Des que s’utilitzen aquests mapes en els exercicis de crisi a França i a les alertes sísmiques a Catalunya, s’han identificat altres necessitats:

  • avaluar danys i l’impacte sobre la població de les zones afectades,
  • desenvolupar mesures per reduir l'impacte dels sismes,
  • ajudar en la gestió d’una crisi sísmica important.

Perímetre

Les zones d’acció del projecte es limiten a l’espai POCTEFA. El perímetre és la zona transfronterera de Catalunya a Espanya, Occitània a França i Andorra. El projecte se centra en les zones sotmeses a risc sísmic a França i Espanya en la zona pirinenca (zona del projecte POCTEFA SISPyr) estesa a Catalunya.

Périmètre d'action du projet POCRISC
Perímetre d'acció del projecte POCRISC

Objectiu i resultats

L'objectiu de POCRISC és promoure una cultura comuna del risc sísmic als Pirineus:

  1. Un dels principals resultats és una eina d’estimació de danys gairebé en temps real, d’abast municipal, destinada als actors de la gestió de riscos.
  2. Un altre resultat és el desenvolupament d’una aplicació mòbil per avaluar la vulnerabilitat sísmica i els danys postsisme útil pels serveis de gestió de crisi.
  3. Un altre valor afegit del projecte és una guia de bones pràctiques per reduir la vulnerabilitat respecte als sismes, destinada als enginyers, arquitectes i gestors de crisis. 

Tots aquests resultats s’apliquen mitjançant: 

  • col·laboracions conjuntes dels serveis transfronterers d’emergències,
  • exercicis de crisi sísmica.
Encadré

POCRISC proposa contribuir a aquestes necessitats territorials tot proporcionant eines per facilitar la gestió de les crisis sísmiques i difondre una informació comuna sobre aquests esdeveniments a Andorra, Catalunya i Occitània, i crear d’aquesta manera una cultura comuna del risc sísmic declinable a tot el conjunt dels Pirineus.