Thumbnail

DGPC : Direcció General de Protecció Civil

Texte

La Direcció General de la Protecció Civil (DGPC) és un organisme del govern de Catalunya. La seva tasca consisteix en reduir l'impacte de les situacions de crisi sobre les persones, els béns i el medi ambient. Per aconseguir-ho, Protecció Civil és competent en matèria d'anàlisi del risc, informació i formació de la població respecte a riscos majors, planificació i gestió del risc i les crisis, en col·laboració amb els organismes competents.

Activitats

Les activitats de Protecció Civil se centren en dos àmbits principals: 

  • Per una banda, la gestió general de crisis amb un reforç de la coordinació entre els cossos operatius i l'administració pública (policia, bombers, hospitals, serveis de previsió, experts en geologia, etc.) a través de la gestió de la informació, les necessitats logístiques, l'assistència operativa i social, el restabliment i la garantia de connexió entre les decisions tàctiques i la crisi.
  • Per altra banda, l'anàlisi i la previsió del risc en procedir a l'avaluació i a la prevenció dels plans d'acció d'emergència, i difondre consells d'autoprotecció i seguretat i educar la població

Intervenció en el projecte

En el marc de l’acció 4 del projecte i associada amb l'ICGC, la DGPC té com a objectiu desenvolupar una eina en línia capaç de garantir la vigilància de la seguretat sísmica de les instal·lacions i edificis essencials de Protecció Civil. S'hi afegeix l’elaboració d'una guia sobre la reducció de la vulnerabilitat sísmica. 

L'eina principal que es desenvoluparà tindrà forma d’aplicació mòbil que permetrà als serveis d’emergències i als gestors de crisi tenir una visió ràpida de la situació sobre els danys generats després que es produeixi un sisme.

La DGPC també participa en l'acció 5 al costat de l’EPLFM com a organitzadora d’un dels exercicis d'intervenció postsísmica que permetrà provar els protocols i eines desenvolupades durant el projecte POCRISC. La DGPC també redactarà els resums dels tallers de formació i els exercicis postintervenció sísmica.

La DGPC també participa en la recollida de les necessitats de les autoritats competents en matèria de gestió del risc sísmic.