Bandeau DW

DW : Deveryware

Chapeau

Des que es va crear el 2003, Deveryware col·labora periòdicament amb l’Estat francès, els professionals de la seguretat, les administracions locals i les empreses en la missió de protegir les persones i els béns.

Texte

Expert de la geolocalització en temps real, el grup dissenya, desenvolupa i comercialitza solucions innovadores de geolocalització en temps real, investigació digital, anàlisi de dades i gestió de crisis. 

El grup incorpora des de finals de 2018 diverses filials que completen l’oferta de solucions: Resiliency proposa serveis digitals per a la gestió de crisis i la continuïtat d’activitat, Tracip disposa d’una gama destinada a la investigació forense com a expert en la investigació digital, la recuperació de dades i l’anàlisi mòbil d’ADN i OAK Branch, analitza massivament dades per a les activitats d’intel·ligència i investigació criminal.

El grup Deveryware, implantat en l’àmbit internacional a Espanya, Àfrica i Canadà, continua amb la voluntat d’exportar la seva oferta i tecnologia a tot arreu. La capacitat d’innovació, els valors de respecte de la vida privada i el coneixement històric sobre el mercat de la Seguretat en fan un soci de confiança reconegut per nombrosos actors com les Serveis del Primer Ministre francès, els Ministeris francesos d’Interior, Justícia, Economia i Finances, l’Agència Espacial Europea o actors privats com Total, LVMH, Axa i Veolia. Centrat en la satisfacció dels clients, el Groupe Deveryware promou des de 2012 un enfocament Qualitat-Medi Ambient-Seguretat pel qual ha rebut el certificat ISO 9001 i ISO 14001.

Activitats

Fa més de 16 anys que Deveryware proporciona respostes eficaces a milers d’usuaris per contribuir a la seguretat de França tot posant a disposició de les forces i cossos de seguretat les eines de geolocalització indispensables per detectar i prevenir amenaces i aclarir assumptes penals.

L’empresa articula la seva oferta al voltant del sector històric: Homeland Security (solucions professionals que creuen dades geolocalitzades en temps real i passat d’objectius judicials) i més recentment al voltant del sector Safe and Smart City (informacions massives i focalitzades de poblacions, plataforma europea d’itinerància d’aplicacions segures d’emergència, solucions 360° de seguiment d’entregues, geolocalització de béns i persones en zones sensible a través de la internet de les coses, IoT).

Intervenció en el projecte

Desenvoluparà aplicacions mòbils per avaluar danys als edificis en cas de sisme. Aquestes aplicacions inclouran formularis per avaluar danys sísmics i l’habitabilitat dels edificis existents en els diferents països. A França, l’AFPS ha elaborat la fitxa oficial per avaluar l’habitabilitat que també utilitza Andorra. L’ICGC, la UPC, l’ACE i la DIGC crearan un formulari equivalent i una guia d’usuari per a Catalunya que hauran debatut amb l’AFPS. Tots els membres, excepte el CNRS participen en l’elaboració de les 2 aplicacions mòbils: una integrarà la vulnerabilitat dels edificis i la segona integrarà els formularis d’avaluació de danys i l’habitabilitat. Aquestes aplicacions seran útils per gestionar crisis perquè permetran una avaluació formal dels danys i així els resultats es podran centralitzar en una base de dades única, que les autoritats competents podran consultar fàcilment.