Documents

RESULTATS

Chapeau

Els resultats del projecte i de les seves accions es publiquen en diferents formes. Els suports de comunicació realitzats en aquest marc preconitzen l'accessibilitat de la informació i mostren la feina duta a terme i els resultats que se’n deriven. Per aprofundir, es poden trobar els informes científics derivats del projecte. A la secció "Informes" es poden conèixer més detalls sobre el tema.