Bandeau_UPC

UPC : Universitat Politècnica de Catalunya

Chapeau

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és una institució pública de recerca i ensenyament superior en els àmbits de l'arquitectura, l’enginyeria, les ciències  i la tecnologia. És una de les universitats politècniques líders d’Europa. Hi estudien prop de 30.155 persones i hi ha 30 departaments i 226 grups de recerca (durant l'any acadèmic 2017-2018).

Texte

Activitats

La missió principal de la UPC és produir coneixements, innovar, desenvolupar tecnologia i fer-la accessible. Amb l’estímul a la innovació i la proposta de solucions tecnològiques, la UPC ha esdevingut un soci que les empreses i les institucions aprecien. La UPC vol ser a prop de la comunitat universitària: l’estudiantat, el personal d’investigació, l’emprenedoria i els socis exteriors.  

Els projectes de cooperació al desenvolupament, de sostenibilitat, de voluntariat i promoció de la cultura científica iniciats cada any per l’estudiantat, el professorat i el personal administratiu són una prova d’aquesta voluntat de proximitat i passió pel servei. La UPC preconitza els principis de participació, transparència i igualtat d’oportunitats, sigui quin sigui el projecte i qui el lideri.

Intervenció en el projecte

La UPC dirigeix i participa majoritàriament en l'acció 4 qui es dedica a la reducció de la vulnerabilitat sísmica. Aquesta acció preveu la instrumentació de tres edificis essencials (un a Andorra, un a França i un a Espanya que permetrà la caracterització de la seva vulnerabilitat respecte les ones sísmiques. Concretament, l'eix es divideix en l'acció 4.1 Desenvolupar eines i proporcionar línies directores per millorar el coneixement de la vulnerabilitat i l'acció i en l'acció 4.2 Proporcionar noves perspectives per ajudar els responsables i les parts implicades a reduir el risc sísmic dels edificis essencials. La resta d’activitats de la UPC estan vinculades a la recollida, l'organització, la cartografia i l’anàlisi de les dades estructurals i geogràfiques dels edificis residencials existents a la zona POCRISC. En aquest context, aquesta activitat proporciona mitjans transversals útils pels objectius de les accions 3, 4 i 5 a les quals també contribueix la UPC. 

UPC_campus
Els campus de la UPC a Catalunya
Document(s)