shakemaps

Shakemaps

Texte

Un "shakemap" és un mapa automàtic en temps qüasi real del moviment del terreny produït per un terratrèmol. Aquests mapes permeten conèixer quines zones estan potencialment subjectes a les intensitats més altes i els possibles impactes per a l'organització dels esforços de socors durant una crisi sísmica. Combinen observacions de xarxes d'observació sísmica i enquestes macrosísmiques (enquestes ràpides) basades en el coneixement regional sobre l'atenuació de l'energia sísmica i els efectes d'amplificació local.

Els primers "shakemaps automàtics"  dels Pirineus es van posar en línia el desembre de 2012 en el marc de l'anterior projecte europeu SISPyr del programa POCTEFA 2007–2013 França-Espanya-Andorra. 

Com a part del projecte POCRISC, a continuació es posa en línia un nou servei de mapes automàtics de moviments terrestres o “shakemaps” després de terratrèmols moderats o importants als Pirineus:

 

 

 

Encadré

Nota: ShakeMaps es genera automàticament després de terratrèmols moderats o greus. Es tracta de mapes preliminars de moviments del terreny, que es mostren pocs minuts després de l’hora original del terratrèmol. Els valors de l’acceleració i la velocitat del terreny són bruts i, almenys en les primeres etapes, no es comproven manualment. A més, atès que els moviments i intensitats del terreny poden variar molt a distàncies petites, aquests mapes només són aproximats. A petita escala, s’han de considerar poc fiables. Finalment, les dades d’entrada són crues i sense comprovar: poden contenir errors.