Photo by Chester Alvarez on Unsplash

Millorar i automatitzar la generació i la difusió d’escenaris de danys sísmics

Texte

La circulació d’informació constitueix un repte essencial del projecte. En el marc d'una crisi sísmica, cal millorar el procediment de recuperació d'informació amb la finalitat d'accelerar la presa de decisions i optimitzar les intervencions. En primera instància, el projecte proposa una integració dels testimonis de sismes perquè poden revelar informació valuosa sobre la situació dels territoris afectats però també sobre la intensitat del sisme. És convenient treure’n profit en temps real gràcies a les xarxes socials, especialment. 

La comunicació entre la població i el gestors de crisi és un punt primordial que ha de prevaler en el projecte. Els diversos socis desenvolupen una aplicació mòbil que utilitzarà el públic general. D’una banda, permet que qualsevol persona comparteixi la percepció d'un sisme que s’hagi produït, i d’altra banda, estableix un diagnòstic dels danys que el sisme hauria produït en un edifici o a l’escala d’un municipi. Un cop més, l’objectiu és simplificar i accelerar el diàleg entre els agents de la gestió de crisi i els territoris afectats. Els telèfons mòbils actuals són instruments que cal aprofitar per intentar aconseguir una comunicació òptima. 

El projecte també pretén desenvolupar una eina automàtica capaç de generar, en els minuts següents al sisme, un escenari de danys que es basi en la intensitat del fenomen (a través del "ShakeMap"). Aquesta eina permet principalment, als gestors de crisi, establir plans de previsions de danys abans fins i tot d’haver rebut informació de terreny i anticipar les decisions que caldrà prendre.

El projecte procura millorar la difusió d’informació durant una situació de crisi per tal de facilitar-ne la gestió al conjunt d’agents involucrats.

Outils_gestion
La informació en el centre de la gestió de crisi