Photo by Chester Alvarez on Unsplash

Proporcionar eines per a l'avaluació i la reducció de la vulnerabilitat sísmica

Texte

La reducció del risc sísmic també té a veure amb l'adaptació de les construccions. Cal reforçar la resiliència dels edificis, és a dir, la seva capacitat de resistir els efectes destructors provocats pels sismes més forts. En el marc d’aquesta acció, el projecte preveu instrumentar un edifici en cadascun dels països per estudiar-ne el comportament dinàmic quan està sotmès a ones sísmiques. Principalment, els resultats d’aquesta experimentació permeten definir les mesures que caldrà prendre per reduir la vulnerabilitat d’aquests edificis i dels del mateix tipus. A més, el projecte preveu elaborar guies pràctiques i tècniques per avaluar la vulnerabilitat sísmica i reduir-la però també per a la instrumentació potencial d'altres edificis de vital importància (a França, els ERP(establiments oberts al públic), els edificis dedicats a les emergències, etc...).

Cal destacar que l'aplicació descrita anteriorment també ha de permetre als propietaris avaluar la vulnerabilitat del(s) seu(s) bé(ns) mitjançant una taula de criteris predefinida.

L'ambició d’aquesta acció és proporcionar a la població i als gestors del risc, les eines necessàries per avaluar la vulnerabilitat sísmica d’una construcció i així poder determinar les mesures que cal adoptar per reduir-la. 

Vulnerabilite_instrumentation
Avaluació de la vulnerabilitat dels edificis de gestió de crisi