Thumbnail

ACE : Associació de Consultors d'Estructures

Chapeau

Fundada l’any 1986, l'Associació de Consultors d'Estructures (ACE) reuneix els professionals de la construcció (enginyers i arquitectes) amb l’objectiu de garantir la qualitat dels projectes estructurals.

Texte

L'associació treballa com una veritable xarxa de comunicació, proporciona als diferents organismes administratius els coneixements tècnics necessaris per dur a terme projectes de construcció i proposa solucions creatives i econòmiques per tal de respondre a les necessitats formulades.  

Activitats

L'Associació de Consultors d'Estructures: 

  • participa en els esdeveniments vinculats amb la consultoria de construcció
  • redacta informes i dictàmens sobre els projectes estructurals a petició de les empreses i altres organismes.
  • participa en l’elaboració de recursos tècnics, econòmics i de normalització relacionats amb la consultoria de construcció, en l’àmbit nacional i internacional

Intervenció en el projecte

L'Associació de Consultors d'Estructures participa principalment en l'acció 4 que tracta sobre la reducció de la vulnerabilitat dels edificis essencials. L'ACE actua com un suport important a l’hora de prendre decisions respecte a la reducció del risc sísmic. L'associació participa en l’elaboració de guies de caracterització i reducció de la vulnerabilitat dels edificis essencials. L’ACE també podrà aportar observacions sobre la resta d’accions del projecte.