bandeau_com

Acció 1: Gestió del projecte

Texte

L'acció 1, dirigida per l'ICGC (líder del projecte) incorpora la gestió tècnica i financera del projecte POCRISC. Associa els responsables tècnics i financers de tots els socis implicats.

Aquesta acció inclou el seguiment d'avançament tècnic (calendari, realització dels indicadors de projecte), la gestió administrativa (seguiment, certificats, resultats) i financera (certificats de despeses).

Illustration_projet
Reunió de llançament del projecte a Barcelona (15 març 2018) - @ Socis