Visite virtuelle à l'intérieur d'un bâtiment endommagé - 15 juin 2021

Exercici de resposta sísmica i avaluació de danys en els edificis afectats per a Espanya i Andorra

Texte

Com a part de lacció 5 del projecte POCRISC, es va realitzar un exercici de resposta sísmica de lavaluació del dany post sísmic per a Espanya i Andorra.

El principal objectiu d'aquest exercici va ser tenir una primera experiència de simulacre per a l'avaluació del dany sísmic posant en pràctica les eines desenvolupades al projecte POCRISC i els coneixements adquirits pels avaluadors formats durant el curs “Diagnòstic d'edificis en situació d'emergència post sísmica ” per a Espanya i Andorra. Aquest exercici permetrà als socis participants estar millor preparats per representar aquestes dues zones al taller de simulacre de gestió d'emergència sísmica que organitzarà el projecte a Tarbes el proper 19 de novembre de 2021.

L'exercici de resposta va ser organitzat pel soci del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya (DIGC) amb la col·laboració dels socis següents: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), Associació de Consultors d'Estructures (ACE) i Deveryware ( DW). L'activitat es va dividir en dues sessions de dues hores i mitja que es van fer el 14 i 15 de juny. A causa de les restriccions per la pandèmia de COVID-19, el simulacre es va fer de forma virtual. En estar dirigit únicament a les zones d'Espanya i Andorra, el curs es va fer únicament en espanyol.

La primera sessió de lexercici es va dedicar a donar un marc general de lorganització de la resposta alsemergència sísmica. Aquesta sessió va incloure la presentació de l'escenari sísmic considerat, amb epicentre a Catalunya i l'impacte esperat en terme de dany a l'edificació i l'afectació a les persones, així com el procés de l'activació del pla d'emergències (SISMICAT) i dels bombers de la Generalitat de Catalunya. La segona sessió es va centrar en el procés d'avaluació dels edificis danyats posant en pràctica la presa de decisions del consell Assessor del SISMICAT, la convocatòria i el desplegament dels tècnics avaluadors i el procés d'avaluació del dany als edificis.

Deuxième session de l'exercice de crise - 15 juin 2021
Segona sessió de l'exercici de crisi - 15 de juny de 2021

Entre els dos dies es va tenir un total de 48 participants, cosa que representa un 38% respecte al total de convidats. El 94% dels participants representaven la zona POCTEFA incloent les comunitats autònomes de Catalunya, el País Basc, Aragó i Navarra, el principat d'Andorra i entitats espanyoles a nivell nacional.

Durant l'exercici de resposta es va simular la implementació de les eines desenvolupades com a part del projecte. A l'apartat de l'escenari sísmic de l'exercici de resposta va simular com l'eina WebMacro permetria integrar les dades d'intensitat de les enquestes macrosísmiques de l'ICGC per al càlcul dels mapes de moviment del sòl o ShakeMaps el programa del qual va ser actualitzat pel projecte per poder continuar funcionant. Per a l'escenari sísmic també es va simular el report ràpid de dany que es genera automàticament a partir de les intensitats del ShakeMap. A l'aparell de la gestió de l'emergència es van utilitzar les eines desenvolupades per a la gestió i avaluació del dany sísmic en edificis que inclouen un formulari per a l'avaluació del dany post sísmic i la plataforma POCRISC que inclouen una eina web per a la gestió del procés de avaluació i una aplicació per a dispositius intel·ligents que implementa el formulari per a l'avaluació de danys.

Récupération dans l'application de gestion des évaluations faites à partir de l'application smartphone - 15 juin 2021
Recuperació en l'aplicació de gestió de les avaluacions fetes des de l'aplicació per a telèfons intel·ligents - 15 de juny de 20

En exercicis anteriors de resposta organitzats pels serveis de Protecció Civil participants a POCRISC, no s'havien considerat els aspectes referents a l'avaluació del dany experimentats pels edificis i la gestió d'aquest procés. Aquest exercici va servir per conscienciar les parts involucrades de la necessitat de tenir eines, protocols i personal format i preparat per poder fer aquesta tasca de manera satisfactòria.

 

A figura a continuación el programa de las 2 sesiones del ejercicio de crisis:

Primera sessió – 14 de juny de 2021

Presentació i introducció a l'exercici

R. Mata (DIGC)

Escenari sísmic: Sisme a La Vall d’en Bas

J. Irizarry (ICGC)

Activació del Pla d'Emergències SISMICAT

S. Hermosilla (DIGC)

Actuació de bombers de la Generalitat

I. Bagan (GREC)

Desenvolupament de les actuacions i organització general de la resposta

R. Prades (DICG)

 

Segona sessió – 15 de juny de 2021

Consell assessor del SISMICAT. Presa de decisions

R. Mata (DIGC)

Exercici d'avaluació de l'habitabilitat dels exercicis danyats

A. Blázquez (ACE)
P-Martínez (DW)
X. Goula (ACE)