bandeau_defi

Estandarditzar els mètodes d’avaluació

Texte

El risc sísmic està en el centre de les preocupacions de seguretat dels territoris pirinencs. En aquesta zona, els fenòmens sísmics ens afecten de la mateixa manera perquè els nostres reptes i les nostres vulnerabilitats són comparables. Tanmateix, els enfocaments del risc sísmic difereixen d'un país a l’altre. En el marc del projecte, s’intentaran aprofitar els punts forts per tal de determinar mètodes únics que tothom utilitzi. Un dels primers reptes és produir guies tècniques que permetin l’avaluació: 

  • de les vulnerabilitats estructurals dels edificis basant-se en una jerarquització i criteris idèntics.
  • dels danys provocats per un sisme segons una taula de criteris comuna

L'objectiu per a l’espai transfronterer és proporcionar eines de prevenció a les administracions que gestionen el risc sísmic.