POCRISC exercice 19-11-21 Tarbes : land

Retroalimentació sobre l'exercici de crisi

Texte

La retroalimentació es va desenvolupar després de l'exercici de crisi pocrisc els dies 18 i 19 de novembre de 2021 a Tarbes-Séméac (Hautes-Pyrénées, França). L'objectiu de l'exercici de crisi de novembre de 2021 és permetre als practicants preparar-se per a un terratrèmol a gran escala, provant la contribució de les eines desenvolupades com a part del projecte.

La retroalimentació permet avaluar les decisions i accions adoptades durant l'exercici, comparant les opinions de tots els grups d'interès, i iniciar un procés de millora que pugui implicar l'actualització de plans i procediments amb especial atenció a la coordinació i conducta de la funció d'avaluació de danys.

Es va enviar un qüestionari als participants de l'exercici amb la finalitat de conèixer les seves impressions i opinions sobre les accions que s'han dut a terme.

  • Articulació dins del COD (Centre Operatiu Departamental) i coordinació amb el DAC (Dispositiu d'assistència a la Coordinació)

La gestió d'una crisi sísmica requereix l'activació de moltes funcions de coordinació associades al COD. Entre elles, s'ha creat un grup de treball dedicat a l'avaluació de danys: el DAC (Dispositiu d'assistència a la Coordinació), destinat a informar al cap de coordinació només de la informació necessària per a la gestió global de la crisi.

Les respostes al qüestionari mostren opinions contrastades sobre les interaccions entre aquestes dues unitats.

Els punts de millora identificats es refereixen en particular al requisit :

- Que les autoritats identifiquin els experts disponibles per intervenir (associacions, institucions, etc.), assignar-los tasques prioritàries i dotar-los dels mitjans per a una coordinació efectiva;

- Per als experts, identificar les expectatives de les autoritats i assessorar-les sobre la priorització i els resultats de l'expertesa realitzada.

schémaRETEX1
Interacció entre el COD i el DAC
  • Funcionament del Dispositiu d'Assistència a la Coordinació (DAC)

En general, l'acció del DAC va ser jutjada positivament. en particular pel que fa a la composició del grup de treball i la seva coordinació. Per tal de millorar l'eficiència de l'obra del DAC, es va proposar que s'integressin els tècnics dels municipis més malmesos. El principi adoptat per a la constitució d'equips d'investigació de camp era donar preferència a parelles mixtes, associant un inspector d'associacions voluntàries amb un bomber expert.

schémaRETEX2
Operació DAC
  • Aportació de la plataforma digital POCRISC

La plataforma digital POCRISC va ser apreciada pels participants, tant per les funcions previstes com per la seva facilitat d'ús. No obstant això, els dos components de la plataforma s'han de considerar per separat: a nivell de DAC, la funció de coordinació es va utilitzar a través d'una plataforma web-GIS, mentre que els inspectors de camp van utilitzar una aplicació mòbil per a telèfons intel·ligents (Figura 4 i Figura 5 Post-earthquake damage assessment: feedback from a cross-border crisis exercise ©19th ISCRAM Conference).

schémaRETEX3
Aplicació POCRISC
  • Ús de la plataforma de coordinació digital per part del DAC

La plataforma de coordinació va permetre l'assignació de tasques d'avaluació d'edificis per parelles, ja sigui identificant els sectors a invertir en el mapa, o identificant els edificis individualment. Després d'una fase d'entrenament, el maneig de l'eina va resultar relativament fàcil, malgrat els problemes relacionats amb l'assignació d'algunes àrees objectiu molt grans i no sempre tenir les dades cadastrals carregades a l'eina.

No obstant això, la característica més valuosa per al DAC segueix sent la capacitat de rebre resultats en temps real dels equips desplegats en el camp. Proporciona una visió constantment actualitzada de la situació i estalvia un temps considerable per a la consolidació de dades. Aquest procés de transferència dinàmica de dades des del camp ha demostrat ser molt eficaç. Usuaris i observadors van destacar la manca de funcions per facilitar l'ús de les dades de camp per informar eficaçment dels danys a les autoritats municipals, de manera que puguin prendre decisions i mesures de salvaguarda respecte a l'ocupació.

  • Ús de l'aplicació mòbil per part d'inspectors de camp

A part d'algunes dificultats per descarregar i configurar, l'aplicació mòbil funcionava bé en dispositius Android. Tot i que el mapatge proporcionat a l'aplicació feia relativament fàcil per als inspectors trobar l'àrea d'enquesta, el posicionament exacte dels edificis era més difícil. Els usuaris suggereixen millorar l'ús del GPS a bord i afegir un mapa base a la vista aèria, així com l'ús de serveis de navegació a bord com GoogleMap. L'elecció del sistema de referència utilitzat es pot revisar perquè el posicionament precís dels edificis és essencial per a l'avaluació dels danys en edificis en zones urbanes denses per als inspectors que no coneixen la zona d'estudis.

Un cop situat l'edifici, l'entrada in situ del formulari d'enquesta a través de l'aplicació va resultar funcional, encara que molts inspectors van destacar la necessitat de millorar la navegació dins del formulari, en particular reproduint el camí lògic de la seva versió en paper, així com oferint una visió sintètica de la informació abans de la validació.

Alguns inspectors es van queixar que l'aplicació, en la seva etapa actual, no inclou cap protocol perquè els inspectors es comuniquin amb la DOC i van expressar la necessitat de poder reobrir les tasques realitzades per tal de corregir-les.

CONCLUSIÓ

Amb una nota mitjana de 4,2 sobre 5, els participants involucrats en l'avaluació de danys estan generalment molt satisfets amb l'exercici. Les principals lliçons apreses de l'exercici es refereixen a l'aportació de l'eina digital POCRISC per donar suport a la coordinació i execució de l'avaluació de danys en edificis. Tot i que es necessiten millores per fer-lo més eficaç, la majoria dels participants del qüestionari volen utilitzar-lo en el futur. No obstant això, la retroalimentació també mostra que l'ús de sistemes d'assignació de tasques altament automatitzats, com la plataforma Pocrisc, no ha de distreure les parts interessades de la necessitat de retroalimentació freqüent entre els inspectors de camp i els seus punts de contacte dins del DAC.