Thumbnail

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières

Chapeau

BRGM

Texte

El BRGM, servei francès de recerques geològiques i mineres, és la institució pública de referència per a les aplicacions de les ciències de la terra en la gestió dels recursos i els riscos del sòl i el subsol.
La seva acció s’orienta cap a la recerca científica, el recolzament a les polítiques públiques i la cooperació internacional.

Objectius

 • Comprendre els fenòmens geològics i els riscos associats.
 • Desenvolupar metodologies i tècniques noves.
 • Produir i difondre dades per a la gestió del sòl, el subsol i els seus recursos.
 • Proporcionar les eines necessàries per a la gestió del sòl, el subsol i els seus recursos, la prevenció de riscos i contaminacions, les polítiques de resposta al canvi climàtic.

Missions

Recerca científica

La recerca científica del BRGM té com a objectius el coneixement geològic i la comprensió dels fenòmens vinculats al sòl i al subsol. Amb un desafiament: respondre als reptes dels canvis globals. La missió de recerca científica del BRGM es du a terme a través de:

 • projectes amb dotacions pressupostàries de l’Estat francès (subvencions públiques), projectes amb cofinançaments múltiples (regions, Europa);
 • col·laboracions amb les agències públiques (ANR, Ademe...);
 • respostes a les convocatòries públiques de propostes dels ministeris;
 • desenvolupament ràpid de recerca en contractes industrials.

Suport a les polítiques públiques

L’activitat de servei públic reuneix el conjunt de les accions d’expertesa, vigilància i estudi que es duen a terme en suport a les polítiques públiques. Aquestes tasques es financen amb subvencions públiques de l’Estat francès i mitjançant contractes amb serveis de l’Estat francès, administracions locals, institucions públiques.

Quatre tipus d’accions:

 • observar el sol i el subsol, capitalitzar i difondre el coneixement;
 • dirigir estudis metodològics i síntesis que pretenguin transferir els coneixements de la recerca cap a la «societat civil»;
 • proporcionar una expertesa pública independent;
 • garantir la transferència del coneixement i la formació.

Un comitè nacional d’orientació que reuneix els ministeris competents fixa les orientacions generals de les accions de recolzament a les polítiques públiques que s’han d’executar. Tracta les necessitats de les administracions centrals i les diferents instàncies regionals després de coordinar-se amb les parts implicades que depenen de les delegacions del Govern francès.

Cooperació internacional

A l’estranger, El BRGM aporta el seu coneixement i expertesa especialment en els àmbits de les «infraestructures geològiques», els recursos minerals, els riscos naturals, les aigües subterrànies, la geotèrmia i la protecció del medi ambient.

Diversos eixos d’intervenció:

 • contribució a la política de cooperació francesa;
 • suport a les accions de la UE, el Banc Mundial i altres organismes de finançament multilaterals;
 • recolzament a les polítiques de desenvolupament dels Estats;
 • prestacions a empreses;
 • participació en les tasques de les instàncies geològiques internacionals.

Seguretat minera

Des de 2006, l’Estat francès ha encarregat al BRGM la vigilància i les accions de prevenció de contaminacions i els riscos de les mines antigues. El BRGM és promotor delegat per les tasques de seguretat. El BRGM disposa d’un departament específic format per una direcció a Orléans i quatre unitats territorials (Billy-Montigny, Freyming-Merlebach, Orléans i Gardanne).

Intervenció en el projecte

El BRGM s’ocupa de l'acció de comunicació sobre el projecte POCRISC.

Intervé en la resta d’accions i lidera l'acció 3.2. que tracta sobre els escenaris transfronterers de danys i també en els tallers d'intervenció postsísmica.

Document(s)