IEA_bandeau

IEA : Institut d’Estudis Andorrans

Chapeau

Creat el1976, l'Institut d’Estudis d'Andorra (IEA) és la institució oficial que s’encarrega dels estudis de recerca a Andorra. 

Texte

La recerca s’organitza al voltant de tres centres: 

   - CENMA : Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya d'Andorra.
   - CRES : Centre de Recerca Sociològica d'Andorra.
   - CEHiP : Centre d'Estudis Històrics i Polítics d'Andorra. 

El CENMA és el centre de recerca de l'IEA que s’ha involucrat en el projecte POCRISC. 

El Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya d'Andorra (CENMA) neix amb la voluntat de fer recerca, sobretot aplicada, en aquells temes que envolten la neu i la muntanya, i d’interès específic per a Andorra. 

Missions

Els temes principals de recerca del CENMA són entre d’altres: 

 • la neu i els allaus; 
 • la cartografia de les muntanyes ;
 • la geologia andorrana, geomorfologia andorrana;
 • els riscos naturals;
 • els recursos hídrics, climatologia de muntanya ; 
 • la flora i la fauna d’alta muntanya ;
 • el canvi climàtic;
 • les ciències forestals.

El CENMA també genera i centralitza les dades que s’utilitzen per alimentar diferents projectes de recerca.

La recerca és l'objectiu principal del CENMA, tot i que la difusió dels resultats científics també resulta primordial per a aquest centre. 

Aquesta comunicació s’elabora mitjançant conferències, intervencions a les escoles, l'edició de la revista CENMA, la publicació d'articles científics en altres revistes nacionals i internacionals, i també amb la redacció d'obres de referència sobre els projectes realitzats.

Intervencions en el projecte

L'IEA participa en el projecte POCRISC com a soci, amb la contribució del Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències del Govern d'Andorra, en qualitat d’associat.

L'IEA està implicat en totes les accions del projecte, en qualitat de responsable de tots els aspectes del projecte vinculats a Andorra:

Activitats de comunicació:

L'IEA participarà en la creació i el manteniment del lloc web del projecte.

Preparació per a la crisi sísmica:

L'IEA crearà una base de dades sobre la vulnerabilitat dels edificis a Andorra.

L'IEA també participarà en:

 • la creació d’una eina automàtica i actualitzada en temps gairebé real pels estudis sísmics de l'ICGC i de l'IGN (Espanya), del CNRS (França) i de l'IEA (Andorra);
 • el seguiment de les xarxes socials com Twitter per recuperar informació sobre la percepció dels sismes per part de la població;
 • la difusió ràpida d’escenaris sísmics destinats als gestors de riscos.

Reducció de la vulnerabilitat dels edificis essencials

S’ha triat un edifici emblemàtic d'Andorra per instrumentalitzar-lo amb acceleròmetres per tal d’enregistrar les vibracions i amb un Real Open Radar (RAR) per analitzar el seu comportament dinàmic en cas de sisme. Es tracta de l’edifici "Prat del Rull", on es troba la seu del Departament de Protecció Civil i de la gestió de crisi del Govern d'Andorra, així com el Centre Nacional de Circulació.

Intervenció postsísmica

L'IEA participarà en el protocol d'intervenció sismològica per enregistrar rèpliques.
L'IEA i el Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències del Govern d'Andorra també participaran en el taller de formació sobre intervencions postsísmiques.

Sempre en el marc del projecte POCRISC, s’organitzaran a Andorra diverses reunions, tallers i campanyes de mesura en l’edifici "Prat del Rull".

Agraïments

L’Institut d’Estudis Andorrans agraeix l’ajut 2017 del Govern d’Andorra de la convocatòria complementària als ajuts europeus POCTEFA 2014-2020, Ref. AUEP009-AND/2017.