Thumbnail

ENIT : Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tarbes

Texte

L’Escola Nacional d'Enginyeria de Tarbes (ENIT) és una escola universitària pública amb estudis de 5 cursos que forma des de fa més de 50 anys enginyers generalistes en els àmbits de l’enginyeria mecànica i industrial.

L'ENIT ofereix als estudiants una formació de 5 anys (distribuïda en 10 semestres) de qualitat, que subratlla les problemàtiques de les empreses. El cicle de formació implica tres períodes d'immersió en l’àmbit industrial (dues pràctiques i un projecte de final d'estudis) que constitueixen el 30% del volum total del currículum.

El 90% dels diplomats de l’escola troben feina en els sis mesos posteriors al final dels estudis. Exerceixen les seves funcions en sectors d'activitat molt variats com la construcció aeronàutica, automobilística o ferroviària, el disseny mecànic o elèctric, les activitats de la construcció, la informàtica, el medi ambient, etc.

L'ENIT és membre del Centre Universitaire Tarbes Pyrénées (CUTP) i està adscrita des del 2002 a l'Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT)

Document(s)