bandeau_action3

Acció 3: Preparació per a la crisi sísmica

Texte

L'acció 3 de preparació per a la crisi sísmica, dirigida per l'ICGC i el BRGM, pretén desenvolupar i compartir eines destinades a millorar la gestió de les crisis sísmiques, establerta en coherència amb les estratègies nacionals existents. 

Els objectius són múltiples:

  • automatitzar la integració dels testimonis en la creació de mapes "ShakeMap" a Catalunya (cartografia de la intensitat de les sacsejades) i comprovar la monitorització a través de la informació recuperada a les xarxes socials; 
  • generar automàticament escenaris de danys en els minuts posteriors a un sisme, basats en els mapes d’intensitats "ShakeMap" que inclouen observacions sísmiques en temps real (www.sispyr.eu) ;
  • difondre ràpidament la informació als agents de la gestió de crisi en els tres països en cas de sisme.

Tot això, per tal d'estimar a escala municipal el balanç material i humà que permetrà orientar i implementar una resposta adaptada als serveis d’emergència.

Outils_gestion
La informació en el centre de la gestió de crisi