bandeau_workshop

Establir un protocol d’intervenció postsísmica comú i eficaç

Texte

La bona gestió d'una crisi sísmica depèn no només de les decisions que es prendran sinó també dels mitjans que es desplegaran per enfrontar-la. La capacitat de col·laboració dels serveis d’emergència espanyols, francesos i andorrans constitueix un repte considerable del projecte que preveu l'organització d'exercicis de gestió de crisi sísmica associant els agents de protecció civil. L'interès és elaborar conjuntament un protocol transfronterer d'intervenció que reuneixi el major nombre d’aquests agents per maximitzar els mitjans que es poden desplegar en cas de crisi sísmica.

S’organitzaran tallers d’intervenció postsísmica en el marc del projecte per tal d'esperonar i avaluar la col·laboració transfronterera.

illustration_action5
Preparació dels exercicis de simulació de crisi