terrain_navarre
 

Activació del protocol d'intervenció postsísmica per enregistrar rèpliques de la sèrie sísmica de Navarra

Date
Texte

La matinada de l’1d’octubre de 2020, es van produir tres terratrèmols de magnitud Mw 4,5, 4,0 i 4,4 que es van percebre àmpliament a la zona epicentral i a tota la zona POCTEFA. La figura 1 mostra la distribució de les intensitats a la part espanyola de la zona POCTEFA. Aquests sismes formen part d’una sèrie sísmica que s’havia iniciat el 19 d’agost (IGN, 2020a). Donada la magnitud, la repercussió i el fet que formen part d’una sèrie sísmica amb nombrosos precursors i rèpliques, aquests sismes han complert les exigències per activar el protocol d’intervenció postsísmica per enregistrar les rèpliques establert en el marc del projecte POCRISC. Aquest protocol, activat per primera vegada des que es va aprovar, és una guia completa per a la coordinació i la implementació d'una intervenció postsísmica.

intensity_navarra
Figura 1. Distribució de la intensitat macrosísmica a les localitats espanyoles que han percebut el sisme de Mw 4,5 (IGN)
carte_navarre_mag
Figura 2. Terratrèmols de la sèrie entre el 19 d’agost i el 18 d’octubre 2020 (IGN, 2020c).

L’ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya va liderar la coordinació de l’activació del protocol i el 2 d’octubre, tècnics de l' ICGC i els socis del projecte, l'Instituto Geográfico Nacional (IGN) i l'Observatoire Midi-Pyrénées (OMP) (Figura 3), es van desplaçar a la zona epicentral per instal·lar unes estacions sísmiques temporals. Durant la intervenció sobre el terreny, tots els equips van respectar les consignes sanitàries i de seguretat per fer treball de camp en una situació COVID.19. Per això no es van crear grups de treball mixts i multilingües, tal i com s’havia proposat inicialment al protocol.

Intervention_Navarre
Figura 3.1 Els equips de l'ICGC, de l'IGN i de l'OMP que van participar en l’activació del protocol.

                                                                                       -

terrain2
Figura 3.2 Els equips de l'ICGC, de l'IGN i de l'OMP que van participar en l’activació del protocol.

                                                                                       -

terrain3
Figura 3.3 Els equips de l'ICGC, de l'IGN et de l'OMP que van participar en l’activació del protocol.

Es van instal·lar nou estacions sísmiques temporals i, amb les dues estacions fixes que ja té a la zona l'IGN, formen un conjunt d’11 estacions al voltant de la zona epicentral (figura 4). La taula1 presenta els equips instal·lats durant el seguiment de la crisi a Navarra. Els dos sismòmetres instal·lats a les estacions C017 i C018 es van adquirir en el marc del projecte POCRISC. Abans, l'IGN tenia dues xarxes sísmiques temporals en servei a la zona epicentral propera a la zona epicentral d’aquest terratrèmol. Tot i que aquesta infraestructura no disposi actualment d'instrumentació, alguns d’aquests emplaçaments es van utilitzar per instal·lar els equips de la xarxa d’intervenció actual (YR.F001, YR.F002, YR.F003, C015 i C017). La figura 5 mostra amb detall els instruments instal·lats par l'ICGC i l'OMP.

carte_stations
Figura 4. Estacions sísmiques de la xarxa d’intervenció POCRISC.

 

Taula 1. Estacions instal·lades durant el registre de rèpliques pel seguiment de la crisi sísmica a Navarra.

Codi estació

Propietari

Sensor

YR.F001

OMP

CMG40 S/N T43793

YR.F002

OMP

CMG40 S/N T43794

YR.F003

OMP

CMG40 S/N T43792

C015

ICGC

LE-3D/20s

C016

ICGC

LE-3D/20s

C017

ICGC

LE-3D/20s

C018

ICGC

LE-3D/20s

ES.E1401

IGN

LE-3D/5s

ES.UMV14

IGN

LE-3D/1s Lite

 

instruments_navarre
Figura 5. D’esquerra a dreta, s’observen detalls dels instruments instal·lats respectivament per l'ICGC i l'OMP.

Unes setmanes després d’haver instal·lat la xarxa d’intervenció, es van visitar els diferents emplaçaments per comprovar que els sismòmetres funcionaven correctament. Com que la crisi sísmica encara era activa, l’ICGC va instal·lar mòdems i panells solars a totes les seves estacions sísmiques per poder comunicar i garantir l'alimentació elèctrica dels equips.

En paral·lel a la intervenció sobre el terreny, els socis implicats van realitzar les tasques de gabinet vinculades a l’emmagatzematge dels documents, la codificació i el tractament segons el protocol.

Les dades de les estacions horàries instal·lades pels socis es distribueixen amb el codi de xarxa YK, específic del projecte POCRISC (https://www.fdsn.org/networks/detail/YK_2019/) a través del servidor FDSNWS de l’ICGC (https://ws.icgc.cat/fdsnws). Abans de publicar les dades recollides, s’analitzen per comprovar-ne la completesa i la qualitat. A la figura 6 es presenta una mostra d’aquesta anàlisi.

PPSD
Figura 6.PPSD (Probabilistic Power Spectral Density) de la component HHZ de l’estació YK.C017(període 03/10/2020 - 15/10/2020)

Durant les properes setmanes, es continuaran enregistrant les rèpliques i tractant les dades obtingudes. Els resultats que s’obtinguin en el tractament dels enregistraments de la rèplica permetran conèixer de manera més precisa la font sísmica i l’evolució temporal i espacial de la crisi sísmica. Aquesta informació és molt útil, tant des d'un punt de vista sismològic com per recolzar la gestió de l'emergència.