Vignette

Accions del projecte

Texte

Les accions del projecte es basen en accions de gestió i comunicació (Accions 1 i 2) i accions tècniques (Accions 3, 4 i 5):

schema_CA
Accions del projecte

Els socis s’involucren en totes les activitats, amb un pes variable segons les subactivitats. Les principals contribucions són:

  • Per a l'acció 1: l'ICGC
  • Per a l'acció 2: el BRGM
  • Per a l'acció 3: l'ICGC, la UPC, la DGPC, el BRGM, el CEREN, l'ENIT, el BCSF
  • Per a l'acció 4: la UPC, l'ACE, el BRGM, l'ENIT
  • Per a l'acció 5: l'ICGC, la UPC, l'ACE, el BCSF, la DGPC, el CEREN, l'IEA, el BRGM, l'ENIT, DW.