bandeau_action3
 

Acció 5 – Intervenció postsísmica: Dsesenvolupament d’eines

Date
Chapeau

El 14 i 15 de març, els socis del projecte es van reunir a Barcelona en el marc de l'acció 5 del projecte. El tema principal d’aquesta trobada van ser les eines que permeten avaluar danys postsísmics. 

 

Texte

L'acció 5 del projecte va dirigida a optimitzar el conjunt de les intervencions que es realitzen després que es produeixi un sisme. Inclou la gestió de crisi, l'anàlisi macrosísmica però també l'avaluació dels danys ocasionats per un esdeveniment sísmic. Un fort sisme als Pirineus podria produir importants danys estructurals en un perímetre molt ampli i en diferents municipis del massís. De la mateixa manera que en el projecte RISVAL desenvolupat als Alps (programa ALCOTRA), l'objectiu principal de l'acció 5 del projecte POCRISC tracta de la reflexió sobre un procediment d'intervenció d'experts habilitats per intervenir després d'un sisme fort i sobre el desenvolupament d’eines que els permetran recollir, transmetre i analitzar les dades postsísmiques vinculades a un o diversos territoris del massís pirinenc. Entre aquestes eines, es desenvolupa una aplicació mòbil per ajudar els experts en la diagnosi urgent dels edificis. Per saber més sobre l'aplicació desenvolupada per DeveryWare, es pot consultar el següent article.    

Réunion Barcelone Mars
Reunió del 14 i 15 de març a Barcelona - © POCRISC

La reunió de Barcelona té la finalitat de concretar les diferents tasques que cal realitzar en el marc de l’acció 5 i planificar els tallers i els exercicis que permetin de posar en pràctica les eines desenvolupades.