bandeau_vulnerabilite
 

Aplicació mòbil per avaluar danys postsísmics

Date
Chapeau

L'objectiu de l’acció 5 del projecte és proporcionar eines útils per a la intervenció postsísmica i especialment per avaluar danys als edificis provocats per un sisme fort. Els socis del projecte han desenvolupat una aplicació mòbil per centralitzar les dades recollides sobre el terreny.

Texte
Application_SP

Aquesta aplicació, desenvolupada par DeveryWare amb d’altres socis, constitueix un suport pels experts encarregats d'estimar els danys en els edificis després d’un sisme fort als Pirineus. L'aplicació mòbil acompanya els experts en la seva feina a través d’un formulari digital específic que permet realitzar una avaluació dels danys amb l’objectiu d’establir un diagnòstic urgent d'habitabilitat dels edificis. La informació recollida sobre el terreny s’estructura i es centralitza en una mateixa base de dades. Aquestes dades s’espacialitzen gràcies a la component cartogràfica associada a l'aplicació. 

Extrait_appli_lorca
Fragment de l'aplicació basada en el cas de Lorca

L'aplicació mòbil ajuda els experts a organitzar la seva feina. L'interès d’aquesta eina digital connectada és seguir en temps real l’avenç del diagnòstic dels edificis de la zona afectada i transmetre ràpidament la informació a través d’Internet. L’aplicació es lliura amb una guia d’ús en diversos idiomes per poder entendre-la millor.

La informació introduïda a l'aplicació pels equips sobre el terreny serà objecte de control i anàlisi per part dels coordinadors triats. L'aplicació permet constituir una base de dades sòlida que es pot difondre a les plataformes especialitzades i a la qual poden accedir les autoritats competents, que es podran basar en els resultats obtinguts pels experts per tal de prendre decisions importants en termes de seguretat dels edificis (reallotjament, enderrocament, etc.).