pau
 

Formació d'inspectors en diagnòstics d'edificis d'emergència

Date
Texte

La missió de l'Associació Francesa d'Enginyeria Parasísmica (AFPS) és recolzar a les
autoritats en cas de terratrèmol, mitjançant la realització de diagnòstics d'emergència d'edificis per avaluar la possibilitat de tornar a treballar. Edificis potencialment danyats. Aquest sistema es basa en una xarxa d'inspectors voluntaris que han seguit una formació inicial de 4 dies proporcionada per l'AFPS. Aquesta formació inicial habilitadora és un requisit previ obligatori per convertir-se en inspector d’emergències (requisits nacionals i qüestions de responsabilitat).

La formació, que va tenir lloc del 14 al 17 de setembre de 2021 a Pau, es va organitzar amb el suport de la zona sud-oest DREAL, amb el suport financer del Ministeri de Transició Ecològica i del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). del projecte POCRISC.

Al final d'aquesta formació, el sistema d'emergències AFPS es va enriquir amb catorze inspectors nous amb diferents antecedents (enginyers, agents estatals, bombers, etc.).

Formation Pocrisc Pau
Participants a la formació “Emergència” AFPS a Pau, amb el suport del projecte POCRISC (Fonts: AFPS)