groupe
 

Experiència de projectes transfronterers als Pirineus el 21/10/21

Date
Chapeau

"Comunitats més segures i sostenibles. Experiències de projectes transfronterers als Pirineus"

Texte

Els projectes POCRISC, PIXIL, MOMPA i PYRMOVE s'uneixen per fomentar la mitigació dels riscos geològics i impulsar l'exploració de recursos energètics als Pirineus.

El passat dijous 21 d'octubre del 2021 va tenir lloc un acte organitzat per quatre projectes que formen part del programa POCTEFA 2014-2020: POCRISC, PIXIL, MOMPA i PYRMOVE. També ha comptat amb la participació del projecte PHUSICOS.

 

Els projectes han estat cofinançats al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) mitjançant el Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014- 2020). L'objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. Les ajudes es concentren en el desenvolupament d'activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d'estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.

Sota el títol "Comunitats més segures i sostenibles. Experiències de projectes transfronterers als Pirineus", l'esdeveniment ha tingut com a objectiu presentar les eines implementades en el marc dels quatre projectes transfronterers (Espanya, França, Andorra) i debatre diferents aspectes relacionats amb la integració dels resultats, tant des del punt de vista tècnic com de gestió, i difusió i coordinació amb els usuaris finals.

Entre el públic assistent han destacat representants dels serveis, empreses i institucions implicats en l'avaluació i la gestió de riscos geològics dels Pirineus i en el desenvolupament de l'energia geotèrmica a la regió. També hi han assistit diversos mitjans de comunicació.

L'acte ha comptat amb la participació de representants dels quatre projectes, que han presentat els diferents projectes així com els desenvolupaments i els avenços que han dut a terme en els seus àmbits d'actuació.

En finalitzar l'esdeveniment s'ha dut a terme una sessió de pòsters dels diferents projectes presentats, on els assistents han pogut conèixer-los més a fons i intercanviar diferents punts de vista amb els seus representants.

Més informació sobre els quatre projectes transfronterers POCTEFA 2014-2020 :

·        POCRISC (Per una Cultura Comuna del Risc Sísmic): Prevenció del risc sísmic i eines de suport a la gestió d'emergències sísmiques. Liderat per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

·        PIXIL (Pyrénées Imaging eXperience: an international network): Eines capdavanteres multidisciplinàries (geofísica-geologia-supercomputació) d'anàlisi del subsòl per a l'exploració geotèrmica. Liderat pel Barcelona Supercomputing Center (BSC)

·        MOMPA (MOnitorització de Moviments del terreny i Protocols d'Actuació): Monitorització de deformacions del terreny relacionades amb riscos geològics. Liderat pel Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC)

·        PYRMOVE (Prevenció i gestió transfronterera del risc associat a lliscaments del terreny): Prevenció i gestió del risc de lliscaments. Liderat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)