Hopital BdB
 

Instrumentació d'un edifici de gestió de crisi: l’hospital de Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées, França)

Date
Chapeau

Del 9 a l’11 abril es va portar a terme una campanya de mesures als edificis de gestió de crisi.

A la banda francesa, es va triar l’hospital de Bagnères-de-Bigorre per a la instrumentació conjunta entre l'École Nationale d'Ingénieurs de Tarbes (ENIT) i el Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM).

Texte

La tria d'un edifici com el de l’hospital de Bagnères-de-Bigorre no és banal perquè representa en primera instància un objectiu primordial que cal protegir perquè pugui garantir les funcions d’assistència i cures en qualsevol circumstància del dia a dia i especialment en cas de crisi. Geogràficament, el territori de Bagnères-de-Bigorre es troba en una regió que ha conegut històricament un gran nombre de sismes de magnituds superiors a 4. La probabilitat que es produeixi una crisi després d’un sisme fort en aquesta zona és important i l’hospital de Bagnères-de-Bigorre formaria part, en aquest cas,  dels objectius essencials que servirien de base per gestionar la crisi sísmica. Mantenir la funcionalitat dels edificis essencials és un repte primordial durant una crisi. Cal reforçar la resiliència dels edificis, és a dir, la capacitat de resistir els efectes destructors provocats pels sismes més forts, per això es va instrumentar l’hospital de Bagnères-de-Bigorre. La finalitat és, en un primer moment, estudiar el comportament dinàmic de l’edifici quan està sotmès a ones sísmiques. Segons els resultats que es derivin de la campanya d'instrumentació i les dades recollides, es podrà determinar la vulnerabilitat de l’edifici i, potencialment, les mesures que cal prendre per reduir-la. 

Durant els tres dies passats a l’hospital, els enginyers del BRGM i els professors-investigadors de l'ENIT van examinar els edificis i van identificar els punts propicis al desplegament dels instruments de mesura. Per estudiar el comportament dinàmic dels edificis de l’hospital, la campanya d'instrumentació es va realitzar amb acceleròmetres i un radar terrestre d’obertura real (RAR).

Els acceleròmetres són sensors que, fixats a un objecte, permeten mesurar l'acceleració lineal d’aquest últim, segons els tres eixos ortogonals (x;y;z). Precisament, el BRGM utilitza acceleròmetres Güralp i l'ENIT acceleròmetres PCB associats al programa de tractament "LMS Test.Lab". En el nostre cas, els acceleròmetres van permetre detectar i enregistrar els ínfims moviments de l’edifici provocats per les vibracions del terra degudes al soroll ambiental. Evidentment, les acceleracions enregistrades quan l'instrument s’havia col·locat a la planta baixa, al soterrani o al 4art pis de l’edifici no van ser les mateixes perquè, cal recordar-ho, un edifici no oscil·larà amb la mateixa freqüència en la part baixa i en l’alta. Les amplituds de moviment augmenten amb l’alçada de l’edifici. Per tant, l’últim pis d'una infraestructura tindrà tendència a desplaçar-se més respecte als nivells inferiors. 

Accéléromètre
Instal·lació d'un acceleròmetre en el soterrani - © BRGM

El radar terrestre d’obertura real (RAR) és un instrument que permet mesurar les vibracions d’estructures civils de gran alçada. És un sensor de teledetecció molt sensible als desplaçaments (de l'ordre del micròmetre) del seu blanc. El RAR presenta l’avantatge de ser una eina operacional que s’instal.la fàcilment i ràpida. 

RAR ext
El radar terrestre d’obertura real, enregistra les vibracions de la infraestructura de l’hospital - © BRGM

La instrumentació de l’hospital de Bagnères-de-Bigorre va permetre recollir dades sobre la dinàmica de l’edifici quan està sotmès a forces induïdes per les vibracions del sòl. L'anàlisi d’aquestes dades, que s’adjunta a la informació sobre l’estructura i els materials de construcció de l’edifici, permetrà calibrar models numèrics que mostraran el comportament dinàmic de l’edifici sotmès als forts moviments del terra, i per tant conèixer la resistència de l’hospital en cas de sisme real. El valor afegit d’aquest tipus d’estudi és que permet detectar, identificar i, quan calgui, corregir les febleses de la infraestructura, fet que permetrà reduir-ne la vulnerabilitat i augmentar-ne la resistència i la seguretat.

poste_ENIT
Estació de manipulació i adquisició de dades de l'ENIT - © BRGM

S’han previst altres campanyes d'instrumentació a Andorra i Espanya.