andorra_meeting
 

Acció 4 – Reducció de la vulnerabilitat: Instrumentació dels edificis de gestió de crisi (Andorra-la-Vella, Andorra)

Date
Chapeau

El 24 i 25 de gener de 2019, l'Institut d’Estudis Andorrans (IEA) i el Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències (DPCGE) van rebre els socis del projecte en el marc d’un taller dedicat a l'Acció 4 i específicament a la instrumentació dels edificis de gestió de crisi. 

Texte

La direcció del taller va anar a càrrec de Natalia Gallego (IEA), Ramon Copons (IEA) i Cristian Pons (DPCGE).

Les primeres converses han permès recordar els objectius del projecte POCRISC i de l’acció 4, que pretén reduir la vulnerabilitat sísmica i proporcionar als legisladors i als constructors un suport per a prendre decisions. Per desenvolupar aquest suport, l'acció 4 preveu la instrumentació d'un edifici de gestió de crisi en cadascun dels països inclosos en el projecte. S’han hagut d’executar diferents tasques prèvies per aconseguir-ho:

  • Una feina de recerca i documentació vinculada amb l'acció
  • Adquisició d'equips i dispositius que permetin la instrumentació dels edificis i la mesura de les vibracions.
  • Desenvolupament i implementació dels programes necessaris per utilitzar els equips.
  • Formació sobre senyals de vibració dels edificis a través dels treballs previs dels grups del BRGM, l'ENIT i la UPC.

L'École Nationale d'Ingénieurs de Tarbes (ENIT) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) van presentar exemples d’estudis experimentals relatius a la caracterització del comportament estructural dels edificis basada en mesures acceleromètriques per una banda, i en el desplaçament (Radar d’obertura real)1 per una altra. Es va parlar sobre com mobilitzar els coneixements i les tècniques de cadascun dels socis per optimitzar les campanyes de mesura previstes als edificis de gestió de crisi. Aquestes campanyes tenen la finalitat de determinar la seguretat sísmica d’aquests edificis.

El taller també ha permès determinar els edificis on s’instal·larà la instrumentació:

building_spa
Edifici triat per a la campanya de mesura a Espanya: escola de Santa Eugènia - © POCRISC
Building2_Andorra
Edifici triat per a la campanya de mesura a Andorra: Prat del Rull- © POCRSIC
building_FRA
Edifici triat per a la campanya de mesura a França: l’hospital de Bagnères-de-Bigorre - © POCRISC

El desenvolupament global de l'acció 4 del projecte POCRISC és força puntual. Les tasques associades a l'acció 4 són essencials i imprescindibles perquè són el centre de l'acció de mesura i modelització dels tres edificis. Aquestes tasques representen vora el 50% de la totalitat del treball que es requereix per a l'acció 4. El BRGM, l'ENIT i la UPC s’han compromès a realitzar aquestes tasques i són els responsables de les anàlisis i dels resultats esperats en els edificis triats.

meeting_andorra_A4
Taller organitzat per l'IEA a Andorra el 24 i 25 de gener de 2019

Per saber més sobre els mètodes de mesura i caracterització del comportament dinàmic dels edificis, es poden consultar els articles dedicats a la instrumentació de l’hospital de Bagnères-de-Bigorre i a la instrumentació de l'escola Santa Eugènia de Girona.