bandeau_school_girona
 

Instrumentació d’un edifici de gestió de crisi: l'escola de Santa Eugènia (Girona)

Date
Chapeau

La setmana del 2 al 9 de maig de 2019 es va dur a terme la campanya de mesures a l’edifici de l'escola Santa Eugènia de Girona. El personal del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC), l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) s’hi van desplaçar per realitzar les mesures.  

Texte

En el marc del projecte POCRISC, l'escola Santa Eugènia de Girona ha estat objecte de mesures molt precises sobre la sensibilitat de l’edifici respecte al soroll ambiental. Els consultors en estructures Blázquez-Guanter, que van participar en els càlculs estructurals de l’edifici, van recomanar la tria de l’edifici. 

Ecole_Santa_Eugenia
Edifici en estudi de l'escola Santa Eugènia a Girona - © POCRISC

De la mateixa manera que per a la campanya de mesures realitzada a l'hospital de Bagnères-de-Bigorre (França), les vibracions de l’edifici es van captar amb acceleròmetres i un radar d’obertura real (RAR) que va poder mesurar amb una precisió micromètrica els desplaçaments dinàmics de l’estructura. Els acceleròmetres es van instal·lar i van fer enregistraments durant tota la setmana. La campanya RAR es va portar a terme el darrer dia, el 9 de juny. 

Recordem que: 

  • El radar terrestre d’obertura real (RAR) és un instrument que permet mesurar les vibracions de les estructures civils de gran alçada. És un sensor de teledetecció molt sensible als desplaçaments (de l'ordre del micròmetre) del blanc. El RAR presenta l’avantatge de ser una eina operativa de ràpida instal·lació; no cal accedir a l’edifici estudiat.

La viabilitat d’aquest tipus de radar interferomètric per a les mesures dinàmiques dels edificis encara no està confirmada. Aquesta campanya de mesura conserva per tant un aspecte experimental. Si resulta, tal i com es preveu, que l'eina és fiable a més de poder-la utilitzar fàcilment i ràpida, llavors esdevindrà un avantatge tècnic a l’hora de determinar la vulnerabilitat sísmica dels edificis. L'objectiu principal de les campanyes de mesures realitzades a cadascun dels països és demostrar que el mètode emprat és viable i replicable per tal que es pugui tornar a utilitzar en el marc del diagnòstic de vulnerabilitat o de danys en els edificis afectats per un sisme. Cal que el mètode també sigui un veritable suport a l’hora de prendre decisions per part de les autoritats competents, que rebran informació determinant sobre la seguretat sísmica d'un edifici. 

radar_RAR_gerone
Instal·lació del radar RAR al peu de l’edifici - © POCRISC

S’han previst d’altres campanyes d'instrumentació a Andorra i França.