Webinaire 25/03/21
 

Webinar del 25/03/2021: Eines del projecte POCRISC per a la gestió operacional de crisis sísmiques

Date
Texte

El 25 de març de 2021 es va celebrar un seminari web sobre les eines del projecte POCRISC per a la gestió operativa de crisis sísmiques.

Estava destinat a representants de tots els serveis pirinencs implicats en la gestió operativa de terratrèmols en un context de crisi, des de la urgència dels primers minuts fins a les problemàtiques a llarg termini.

Es van presentar i explicar les eines posades en marxa en el marc del projecte Interreg POCRISC, responent cronològicament a les següents preguntes principals:

  • Com establir una consciència de la situació anticipada?
  • Són possibles altres terratrèmols?
  • En quina base podem jutjar la intensitat efectiva del fenomen al territori (perspectiva asseguradora)?
  • Quins edificis es poden restablir i en quines condicions?

Gràcies a la traducció simultània al francès i espanyol, els ponents i participants d’Espanya, França i Andorra van poder intervenir fàcilment, superant la barrera de l’idioma que sovint dificulta la fluïdesa de compartir experiències.

La propera fita del projecte POCRISC tindrà lloc a la tardor del 2021, amb l’organització d’un exercici per comprovar en una situació realista la contribució real de les eines POCRISC.

webinaire
Ponents del seminari web del 25/03/21

Les presentacions de diapositives i els vídeos són accessibles mitjançant els enllaços següents:

Introducció   Enllaç al vídeo
Estimació ràpida de l’extensió del dany: notificacions POCRISC    
Cartografia ràpida de la intensitat dels terratrèmols – J.A. Jara (ICGC) Enllaç a la presentació Enllaç al vídeo
Càlcul de pèrdues potencials en termes de danys a béns i persones – C. Negulescu (BRGM) Enllaç a la presentació Enllaç al vídeo
Restitució sintètica d'estimacions per al suport a la decisió – S. Auclair (BRGM) Enllaç a la presentació Enllaç al vídeo
Seguiment de sèries sísmiques    
Protocol d'enregistrament de rèpliques – A. Macau (ICGC) Enllaç a la presentació Enllaç al vídeo
Anàlisi de rèpliques – T. Frontera (ICGC) Enllaç a la presentació Enllaç al vídeo
Estimació de la gravetat del moviment sísmic a escala municipal (escala macrosísmica EMS-98)    
Grup d'intervenció macrosísmica transfronterer – C. Sira (CNRS) Enllaç a la presentació Enllaç al vídeo
Diagnòstic d'urgència dels edificis    
Context espanyol: marc organitzatiu, repositori metodològic, retroalimentació del terratrèmol de Lorca (maig 2011) – R. Mata (DIGC), P. Martinez (DeveryWare) Enllaç a la presentació Enllaç al vídeo
Context francès: marc organitzatiu, repositori metodològic, retroalimentació de l'experiència del terratrèmol de Teil (nov. 2019) – A. Balgiu / S. Auclair (AFPS) Enllaç a la presentació Enllaç al vídeo
Aplicació POCRISC per a la planificació, realització i control de diagnòstics – P. Martinez (DeveryWare), R. Mas (IEA) Enllaç a la presentació Enllaç al vídeo
Conclusió