2019

Del 8 al 10 d’octubre de 2019 a Arette, poble pirinenc on el 1967 es va produir el darrer sisme amb víctimes mortals de França,  va tenir lloc una formació en macrosísmica per estimar la gravetat de la sacsejada del sòl (escala d'intensitat…

Aquest lloc internet conté informació sobre el contingut i els treballs del projecte POCRISC. La seva realització s'inclou a l'acció 2. El BRGM amb l’ajuda del Centre Pyrénéen des Risques Majeurs C-Prim s’encarrega d’alimentar-lo i editar-lo.…

En el marc del projecte POCRISC, l'escola Santa Eugènia de Girona ha estat objecte de mesures molt precises sobre la sensibilitat de l’edifici respecte al soroll ambiental. Els consultors en estructures Blázquez-Guanter, que van participar en els…

La tria d'un edifici com el de l’hospital de Bagnères-de-Bigorre no és banal perquè representa en primera instància un objectiu primordial que cal protegir perquè pugui garantir les funcions d’assistència i cures en qualsevol circumstància del dia a…

L'acció 5 del projecte va dirigida a optimitzar el conjunt de les intervencions que es realitzen després que es produeixi un sisme. Inclou la gestió de crisi, l'anàlisi macrosísmica però també l'avaluació dels danys ocasionats per un esdeveniment…

La direcció del taller va anar a càrrec de Natalia Gallego (IEA), Ramon Copons (IEA) i Cristian Pons (DPCGE). Les primeres converses han permès recordar els objectius del projecte POCRISC i de l’acció 4, que pretén reduir la vulnerabilitat sísmica…